ANLAŞMALI DERGİLER

14. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi'nde kabul edilen bildirilerden hakem süreçlerini başarı ile tamamlayanlar Konya Mühendislik Dergisi Özel Sayısında yayımlanacaktır.

Yayınlanmak üzere seçilmiş bildiri özetlerinin Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi'nde makale olarak yayınlanabilmesi için;

- Çalışmanızın tam metninin ilgili derginin yazım kurallarına uygun olarak yazılmış olması,

- İlgili dergiye doğrudan sizin tarafınızdan gönderilmiş olması (makaleniz kongre organizasyonu tarafından dergiye gönderilmemektedir),

- Dergi hakem sürecini geçmesi gerekmektedir.

- Kongre organizasyonumuzun anlaşmalı derginin editör ve hakem sürecine müdahale etme yetkisi bulunmamaktadır. Dergi makaleleri kör hakem yönetimi ile değerlendirmektedirler. 

- Kongre katılımcısı olunması (yukarıdaki şartları karşılamayan makaleler için) dergide makale yayınını garanti etmez.

 

Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi

 

-Seçili bildirilere, kongre tamamlandıktan sonra karar verilecektir. 

-Tam metinlerin tamamlanması için son tarih kongre tamamlandıktan sonra belirtilecektir.

-Kongre Özel Sayısı tahmini olarak Aralık 2021 tarihinde yayınlanacaktır.

 

Eskişehir Web Tasarım