BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI YAYINLANDI

Ukmk14 Bildiri Özetleri Kitabı "Bildiri Yazım Kuralları" sekmesinde yayınlanmıştır.

Eskişehir Web Tasarım