14. ULUSAL KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ BİLDİRİ YAZIM KURALLARI DUYURULDU.

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

*Kongreye gönderilen bildiriler hakem değerlendirmesinden geçtikten sonra kabul edilecektir.

 

 • Kongreye gönderilen Bildiriler hakem değerlendirmesinden geçtikten sonra kabul edilecektir.
 • Yazarlar bildirilerini  https://www.ukmk2020.com/kayit-ol adresine kayıt olduktan sonra sisteme online olarak yüklenmelidir.
 • Bildiri özetleri ve tam metinler Türkçe olarak hazırlanmalıdır.
 • Bildirilerin özet ve tam metinlerinin kabul edilmesi halinde aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. 
 • Kongreye katılım için kısa özet gönderilmesi yeterlidir. Tam Metin gönderimi isteğe bağlıdır. 
 • Bildiri tam metinleri ÖZET, GİRİŞ, MATERYAL ve YÖNTEM, SONUÇLAR, Anahtar Kelimeler, Kısaltmalar/Semboller, KAYNAKLAR başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 • Kongre takviminde de belirtildiği gibi bildiri özetlerinin kabul/red durumu 15 Haziran 2020’e kadar sistemde kayıtlı olan yazara bildirilecektir. 

 

Sözlü Sunum Kuralları

 

 • Sunumlar bildiri özetinde belirtilen sorumlu yazar veya zorunlu durumlarda diğer yazarlardan biri tarafından yapılacaktır.
 • Araştırmacılara 15 dakika sunum + soru-cevap için süre verilecektir.
 • Kongre dili Türkçe olduğu için sözlü sunumlar Türkçe yapılacaktır.
 • Sunumlar kongre programına uygun olarak yapılacak ve değişikliğe gidilmeyecektir.
 • Sunum dosyalarının .ppt veya .pptx formatında hazırlanması gereklidir.
 • Sunum salonlarında projeksiyon makinesi, bilgisayar vb. araç - gereçler kullanıma hazır bulunacaktır.
 • Sunum dosyalarının dijital kopyası oturum başlangıç saatinden önce salonlarda görevli kişilere teslim edilmeli ve çalıştığı kontrol edilmelidir.
 • Sunumu yapılmayan çalışmaların dergilerde yayınlanması mümkün değildir.

 

Poster Sunum Kuralları

 

Daha sonra belirlenecektir...

Eskişehir Web Tasarım