KURULLAR

KONGRE ONURSAL BAŞKANI

 Prof. Dr. Babür ÖZÇELİK

Konya Teknik Üniversitesi Rektörü

 

KONGRE BAŞKANLARI

Prof. Dr. Mustafa KARAMAN

Doç. Dr. Mustafa Esen MARTI

Doç. Dr. Özlem GÖKDOĞAN ŞAHİN 

 

ORGANİZASYON SEKRETERİ 

Dr. Öğr. Ü. Mehmet GÜRSOY                    Dr. Bircan HASPULAT TAYMAZ

Arş. Gör. Duygu YANARDAĞ          Arş. Gör. Hüseyin ECEVİT 

 

 

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Bedrettin MERCİMEK Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Erol PEHLİVAN Konya Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Gülnare AHMETLİ Konya Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Handan KAMIŞ Konya Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Hüseyin DEVECİ Konya Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mahmut KUŞ Konya Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa ERSÖZ Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa KARAMAN Konya Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa TABAKCI Konya Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. A. Abdullah CEYHAN Konya Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa Esen MARTI Konya Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. İlkay ÖZAYTEKİN Konya Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Özlem GÖKDOĞAN ŞAHİN Konya Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Süheyla KOCAMAN Konya Teknik Üniversitesi
Dr. Öğr. Ü. Çisem KIRBIYIK KURUKAVAK Konya Teknik Üniversitesi
Dr. Öğr. Ü. Mukaddes CAN Konya Teknik Üniversitesi
Dr. Öğr. Ü. Mehmet GÜRSOY Konya Teknik Üniversitesi
Dr. Bircan HASPULAT TAYMAZ Konya Teknik Üniversitesi
Dr. Farabi TEMEL Konya Teknik Üniversitesi
Dr. Gülcihan GÜZEL KAYA Konya Teknik Üniversitesi
Arş. Gör. Duygu YANARDAĞ Konya Teknik Üniversitesi
Arş. Gör. Hüseyin ECEVİT Konya Teknik Üniversitesi
Arş. Gör. Emine SEVGİLİ MERCAN Konya Teknik Üniversitesi
Arş. Gör. Emre ÜNVER Konya Teknik Üniversitesi
Arş. Gör. Fatma Nagihan KARACA Konya Teknik Üniversitesi

 

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Ahmet Kerim AVCI Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet ÖZER Fırat Üniversitesi
Prof. Dr. Ayla ÖZER Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. Gülhayat Nasün SAYGILI İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Halil DEMİR Siirt Üniversitesi
Prof. Dr. Mahmut Rahim BAYRAMOĞLU Gebze Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Menderes LEVENT Uşak Üniversitesi
Prof. Dr. Murat EROL Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa KARAMAN Konya Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Necip ATAR Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. Neşe ÖZTÜRK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Nezihe AYAS Eskişehir Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Nilüfer HİLMİOĞLU Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Ö. Murat DOĞAN Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Pınar ÇALIK Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Sermet KOYUNCU Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Şeniz ÖZALP YAMAN Atılım Üniversitesi
Prof. Dr. Taner TEKİN Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Yıldıray TOPCU Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet BİLGİN İstanbul Üniversitesi.-Cerrahpaşa
Doç. Dr. Betül ÜNLÜSÜ Yeditepe Üniversitesi
Doç. Dr. Feridun DEMİR Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Doç. Dr. Gözde TANSUĞ Çukurova Üniversitesi
Doç. Dr. Hasan ARSLANOĞLU Ahi Evran Üniversitesi
Doç. Dr. Jülide ERKMAN Kafkas Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet GÖNEN Süleyman Demirel Üniversitesi
Doç. Dr. Vahap YÖNTEN Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Doç. Dr. Yavuz SALT Yıldız Teknik Üniversitesi
Dr. Öğr. Ü. Mert Mehmet OYMAK Üsküdar Üniversitesi
Dr. Öğr. Ü. Nagihan KARAASLAN AYHAN Munzur Üniversitesi

 

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Ali KARADUMAN Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Ayla ÖZER Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşe BAYRAKÇEKEN YURTCAN Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Bahadır K. KÖRBAHTi Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. Dilek VARIŞLI Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Deniz ÜNER Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Enes ŞAYAN Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Erol PEHLİVAN Konya Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Erol ŞEKER İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Prof. Dr. Feza GEYİKÇİ Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr. Gülnare AHMETLİ Konya Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Gülşin ASLAN Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Gülten GÜRDAĞ İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Prof. Dr. Göksel ÖZKAN Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Halil DEMİR Siirt Üniversitesi
Prof. Dr. Handan KAMIŞ Konya Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. H. Canan CABBAR Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Hüseyin DEVECİ Konya Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Hüsnü Yıldırım ERBİL Gebze Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. İsmail İNCİ İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Prof. Dr. İrfan AR Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Levent YILMAZ Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mahmut Rahim BAYRAMOĞLU Gebze Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet BİLGİN İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Prof. Dr. Melek Mümine EROL İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa ERSÖZ Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa KARAMAN Konya Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa TABAKCI Konya Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Muzaffer YAŞAR İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Prof. Dr. Necip ATAR Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. Osman Nuri ATA Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Ömer LAÇİN Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Ömer ŞAHİN Siirt Üniversitesi
Prof. Dr. Ramazan YILDIRIM Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Seniha GÜNER İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Serdar YAMAN İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Ufuk GÜNDÜZ Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Yıldıray TOPCU Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Prof. Dr.Gülay ÖZKAN Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. A. Kerem UĞUZ Boğaziçi Üniversitesi
Doç. Dr. A. Abdullah CEYHAN Konya Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Abdullah AKDOĞAN Pamukkale Üniversitesi
Doç. Dr. Elif Ödeş AKBAY Eskişehir Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Erde CAN Yeditepe Üniversitesi 
Doç. Dr. Fatih AKKURT Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Fatma TÜMSEK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Doç. Dr. Filiz UĞUR NİGİZ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Doç. Dr. Gamzenur ÖZSİN Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Doç. Dr. Havva KAHRAMAN Konya Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. İlkay ÖZAYTEKİN Konya Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet Sait İZGİ Siirt Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa Esen MARTI Konya Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Nazan KARAPINAR Pamukkale Üniversitesi
Doç. Dr. Orhan BAYTAR Siirt Üniversitesi
Doç. Dr. Özgenç EBİL İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Doç. Dr. Özlem GÖKDOĞAN ŞAHİN Konya Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Salih Zeki BAŞ Selçuk Üniversitesi
Doç. Dr. Serpil EDEBALİ Konya Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Süha Orçun MERT İskenderun Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Süheyla KOCAMAN Konya Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Şerife PARLAYICI Konya Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Türkan ALTUN Konya Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Uğur CENGİZ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Doç. Dr. Ayşe AYTAÇ Kocaeli Üniversitesi
Doç. Dr. Belgin KARABACAKOĞLU Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Doç. Dr. Emek DERUN Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Emel AKYOL Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Hakan KAYI Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Hilal ÇELİK KAZICI Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Doç. Dr. Hilal DEMİR KIVRAK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Doç. Dr. İlker KIPÇAK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Doç. Dr. Müge YILMAZ Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Rezan DEMİR ÇAKAN Gebze Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Suna ERTUNÇ Ankara Üniversitesi
Dr. Öğr. Ü. Adnan ALDEMİR Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Dr. Öğr. Ü. Aybüke LEBA Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Dr. Öğr. Ü. Banu Esencan TÜRKASLAN Süleyman Demirel Üniversitesi
Dr. Öğr. Ü. Çisem KIRBIYIK Konya Teknik Üniversitesi
Dr. Öğr. Ü. Damla EROĞLU PALA Boğaziçi Üniversitesi
Dr. Öğr. Ü. Duygu UYSAL ZIRAMAN Gazi Üniversitesi
Dr. Öğr. Ü. Ebru ERÜNAL Çukurova Üniversitesi
Dr. Öğr. Ü. Eda AKGÜL Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Dr. Öğr. Ü. Emir Zafer HOŞGÜN Eskişehir Teknik Üniversitesi
Dr. Öğr. Ü. Ersan EYİLER Çukurova Üniversitesi
Dr. Öğr. Ü. Fatma Burcu ALP Süleyman Demirel Üniversitesi
Dr. Öğr. Ü. Fatma SARIİPEK Konya Teknik Üniversitesi
Dr. Öğr. Ü. Gediz UĞUZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Öğr. Ü. Hakan YOĞURTÇU Munzur Üniversitesi
Dr. Öğr. Ü. Hasan ARSLANOĞLU Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Dr. Öğr. Ü. İsmail BAYRAM Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Dr. Öğr. Ü. Levent ORGAN Yeditepe Üniversitesi 
Dr. Öğr. Ü. Mehmet GÜRSOY Konya Teknik Üniversitesi
Dr. Öğr. Ü. Meltem YILDIZ Kocaeli Üniversitesi
Dr. Öğr. Ü. Mukaddes CAN Konya Teknik Üniversitesi
Dr. Öğr. Ü. Murat KILIÇ Eskişehir Teknik Üniversitesi
Dr. Öğr. Ü. Murat MISIR Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Dr. Öğr. Ü. Nagihan KARAASLAN AYHAN Munzur Üniversitesi
Dr. Öğr. Ü. Nurcan KAPUCU Kocaeli Üniversitesi
Dr. Öğr. Ü. Onur DÖKER Mersin Üniversitesi
Dr. Öğr. Ü. Özkan AYDIN Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Dr. Öğr. Ü. Sibel YİĞİTARSLAN Süleyman Demirel Üniversitesi
Dr. Öğr. Ü. Yeliz İPEK Munzur Üniversitesi
Dr. Bircan HASPULAT TAYMAZ Konya Teknik Üniversitesi
Dr. Farabi TEMEL Konya Teknik Üniversitesi
Dr. Gülcihan GÜZEL KAYA Konya Teknik Üniversitesi
Dr. İ. Işıl Gürten İNAL Ankara Üniversitesi

 * Alfabetik sıraya göre sıralanmıştır.

Eskişehir Web Tasarım